TIME GÜZEL SANATLAR BALE EĞİTİMİ

  Disiplinli, özverili, algılama gelişiminin temellerini atan, oldukça renkli, zevkli ve uzun bir süreçtirBeğitim süresince öğrencilere ritim duygusu kazandırılır, yaratıcılıklarını ve kendilerini farklı biçimlerde ifade edebilme becerilergeliştirilir. Bu sayede hem çevrelerini daha iyi algılarlar hem de küçük yaştan itibaren birey olma bilinçleri oluşmuş olur 

 Bale Eğitimi, gözlem ve hayal gücünün yeni vücut deneyimleri edinerek, yeni bulgulardan zevk alınmasını, kendini anlatabilme ve gösterebilme yetisinin geliştirilmesini, denetlenen hareket bağlantılarıyla geliştirilmesini sağlar. Bunun yanında hareket ve müziğin beyin ve beden arasındaki bağlantıyı kurması hem ruha hem de fiziğe etki etmesi bakımından gelişimin en etkili aracıdır. 

Yanlış ve bilinçsizce uygulanan ve çocuğun anatomik yapısı gözetilmeden verilen, yüklemeci ve gösterişe dayanan eğitimin zararları ömür boyu sürmektedir. Ayrıca balenin düşünsel ve zeka ile ilgili boyutunu da etkileyerek asıl amacından uzaklaştırmaktadır! 

Ancak doğru bir bale eğitimiyle çocuklarımız; ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini çok daha sağlıklı bir biçimde oluşturacaklardır. Her adımın ve her hareketin, çocuğun bilimsel gelişimi göz önünde bulundurularak bir sırası ve zamanı vardır. Bu nedenle küçücük (bedenleri) vücutları eğitmek ciddi bir sorumluluk işidir. 

Bu anlayışla eğitim veren TİME GÜZEL SANATLAR bilimsel temelleri olan tüm veriler ışığında ve devamlı gelişen bir çizgide eğitimlerini sürdürmektedir. 

 

                                                                                                            Bale sanatının enstrümanı “vücut”tur. 

3-4 yaş grubu 

 Oyun kavramı içinde; grupla ya da çocuk kendi bedeniyle koordinasyon ve fiziksel iletişimi öğrenecek, yaratıcılığını, algı gücünü, beş duyuya ait anı hafızasını harekete geçirecektir. Bu yaş grubundaki çocuğun kurallı bir şekilde dans etmesi beklenemez. Daha çok içindeki dans ritmini ortaya çıkaracak programlar uygulanır. Çocukların müzik ve dansla yakınlık kurmaları ve fiziksel faaliyetleri, gelişimlerini desteklediği gibi sahne kültürlerini arttırmaktadır. Bu çalışma programı; doğaçlama ve temel bale pozisyonları ile oluşturulmuştur. 

5-7 yaş grubu 

 Yaratıcılığı; güçlendirici oyunlar eşliğinde temel bale hareketleri öğretilir. Temel Bale’de giriş yaptıkları teknik adımları temel ayak ve kol pozisyonlarıyla pekiştirerek öğrenirler. Ayrıca mimik çalışmalarına başlanır. Bar, orta ve yerde yapılan egzersizlerle esnekliklerini geliştirmeleri sağlanır ve bale disiplini içerisinde eğitimlerine devam ederler. Bu çalışma programı; vücudun disipline edilmesi ve beden hakimiyeti üzerine oluşturulmuştur. 

8-10 yaş grubu 

 Bu programda klasik bale derslerine “pointe ve “karakter” başlangıç seviye teknikleri de eklenir.  Yetenekleri doğrultusunda yeni bilgiler edinerek kendilerini geliştirmeye devam ederler. Mimik dersleri daha ön plana çıkar ve teorik anlatımlara yer verilir. Önemli klasik bale eserleri ve kostümleri tanıtılmaya başlanır. 

11 yaş ve üzeri gruplar 

 Bu programda öğrencilere teknik ve teorik bilgilerini arttırıcı eğitimler verilir. Bar, orta ve pointe dersleri ileri seviyeye getirilir. Daha detaylı bir şekilde artistik özelliklerinin gelişimi sağlanır.  Küçük yaştan itibaren edindikleri teknik bilgileri teorik bilgilerle harmanlaması istenerek dans edebilir hale gelmesi amaçlanır. Öğrencilerin, artık bale sanatını kavrayabilecek, gereken özeni ve önemi gösterecek bireyler olmaları beklenir.   

Aile – Çocuk – Bale 

· İlk aşamalarda çocuğunuzun destekleyicisi sizsiniz. 

· Onu dinlemek, çalışmaya odaklanmasına yardımcı olmak ona yapacağınız en büyük iyiliktir. 

· Onun ikinci öğretmeni olmaya çalışmayın. Bir ebeveyn olarak sizin göreviniz “öğretmek” değil “desteklemek” tir. 

· Çalışmalarını değerlendirirken eleştirel bir gözle yaklaşmayın, yaptığı hiçbir şeyi küçümsemeyin. 

Başarı ve çabalarını kutlayın, onları yüreklendirin. 

· Derslere girmeden önce saçlarının düzgün bir topuz yapılması, bale çalışma giysilerinin (mayoçorap ve etek) düzenli olarak giyilmiş olması hem öğrencinin dikkat dağılımını en aza indirgeyecek hem de diğer arkadaşlarından farklı hissetmeyerek yarış içerisinde olmayacaktır. Bu konuda ona yardımcı olmalı ve çalışmaya hazırlanmasını önemsemelisiniz. (Patik gibi küçük ama onun için önemli malzemelerini bir gece öncesinden kontrol etmesini söyleyerek küçük bir iş bölümü yapabilirsiniz. ) 

· Bale eğitimi uzun ve zor bir eğitim sürecidir. Bu süreçte başladığı eğitimin sürekli ve düzenli olması başarıya ulaşmanın birinci şartıdır. Karşılaştıkları bedensel ve ruhsal zorluklarda siz veliler ve biz eğitmenler her zaman anlayışlı ve yapıcı tavırlarla çocuklarımızın yanında olmalıyız.

2015-2016 Yıl Sonu Bale Gösterisinden Bazı Kareler