TIME GÜZEL SANATLAR RESİM EĞİTİMİ

Sanat eğitimi; işinde uzman eğitmenlere, başarılı bir kuruma, donanımlı bir ortama ihtiyaç duyar. Time Güzel Sanatlar Okulunun sunduğu bir çok branşdan biri olan Resim sanatı ile birey; kendi yaratım süreci dahilinde sanatsal yetkinliğe ulaşabilecek, Güzel Sanatlar  Liselerini ve Güzel Sanatlar Fakültelerini iyi derecelerle kazanabilecek kıvama gelecek ve kişisel sanat hayatına katkıda bulunabilecektir.

Sanat, en genel anlamı ile yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi alarak tanımlanır. Sanatın özeline, alt dallarına doğru yöneldiğimizde ise Görsel Sanatlar bizi karşılar. Görsel Sanatlar Eğitimi algıda seçiciliğin arttığı, hayata bakış açısının değiştiği, kendini geliştirme arzusuyla yanıp tutuşan yetenekli ellerin, yaratıcı zihinlerin harmanlandığı bir yoldur ve bir süreçtir.

Resim sanatı duygu ve düşüncelerimizi çizgi, boya ve benzeri araçlarla herhangi bir yüzeyde biçimlendirme, şekillendirme sanatıdır. Gordon’un deyimiyle; “Yaratıcılık öğrenilebilen geliştirilebilen bir güçtür”. 7 den 77’ye her insanın estetik bir öngörüye sahip olması gerekir. Bunun en güzel temeli ise Time Güzel Sanatlar Okulu Resim Atölyesinde atılır.